needinsights.comNeed Insights, ett svenskt test- & analysföretag. Eye tracking och location analytics expert. Vi levererar insikter i konsumentbeteende som förbättrar affärer.