netcompetence.seSimployer HR System har fokus på talent management och effektiviserar rutiner och processer mellan medarbetare, chefer och HR.